S

Podgląd projektu

Projekty billboardów dla sieci galerii handlowych

Billboardy zostały przygotowane z poszanowaniem dotychczasowych wdrożeń klienta, systemu identyfikacji wizualnej marki, analizy grupy docelowej oraz ze zrozumieniem celu kampanii. Zaprezentowane na mockupie projekty graficzne były jedną z wielu zaproponowanych klientowi wariantów. Ostatecznie na billboardach reklamowych zostały umieszczone inne spośród zaproponowanych przez nas koncepcji.

Wróć do strony głównej
Przejdź do ustawień